Muokkaamme koti- ja verkkosivujamme alkuvuoden aikana . Tulemme yhdistämään nämä kaksi eri sivustoa, jolloin ostaminen suoraan nettisivuilta helpottuu!

Lisätietoja luvassa lähiaikoina. 


Verkkosivuiltamme löytyy nyt päivitettyjä käyttöturvatiedotteita!

Lisäämme niitä sitä mukaa kotisivuille kun saamme niitä. 

Päivitetyt kt-tiedotteet:

PS-Mikro

RK-24

RK-4 märkävaha

PS-Aluhappo

PS-Polygen

PS-10

JL-Lasinpesuneste -70

Ecoblue -40

Bio Power Pesupulveri

RK-2 elintarvikealkali

PS-Suolahappo

Kysy lisää sähköpostitse jltuotteetoy@gmail.comOlemme mukana viikonloppuna Power Truck messuilla!

Osastomme on U224,tervetuloa!


Aihe : Metsänhoitokortti


Kurssi kestää 3-4 oppituntia Tampereella JL-Tuotteet Oy.n konttorilla

Osoite: Tauskonkatu 29 33720 Tampere

Tervetuloa!

Lisätietoja numerosta 

0400-622467/Lyytikäinen


Ilmainen kasvinsuojelukoulutus ja -tutkinto

Tutkintovelvoite ammattikäyttöön luokiteltuja valmisteita ostettaessa ja käytettäessä

Ammattikäyttöön tarkoitettujen kasvinsuojeluaineiden osto ja käyttö on edellyttänyt kasvinsuojelututkinnon suorittamista marraskuusta 2015 lähtien.

Milloin kasvinsuojelututkinto tarvitaan

Kasvinsuojeluainetutkinto tarvitaan ostettaessa ja käytettäessä ammattikäyttöön tarkoitettuja kasvinsuojeluaineita tai jos kasvinsuojeluaineiden käyttö on ammattimaista. Lisäksi on suositeltavaa, että ruiskutuspäätöksen tekijä ja alan neuvojat suorittavat tutkinnon. Kaupassa, jossa myydään ammattikäyttöön tarkoitettuja kasvinsuojeluaineita, on oltava vähintään yksi kasvinsuojelututkinnon suorittanut myyjä Ammatimaisesti kasvinsuojeluaineita käyttävät esimerkiksi viljelijät, metsäurakoitsijat, puutarhurit ja viheralueiden-, golfkenttien-, rataverkoston- sekä tiestönhoitajat.

Käytännöt ostotilanteessa

Ammattikäyttöön hyväksyttyjä kasvinsuojeluaineita ostettaessa ostajan pitää esittää tutkintotodistus. Jos ostaja ei ole valmisteen käyttäjä, tulee ostajan esittää käyttäjän tutkintotodistus. Ostotilanteessa riittää myös, että itse tutkintotodistuksen sijasta näyttää esimerkiksi kännykkäkameralla otetun kuvan todistuksesta.

Kasvinsuojelututkinnon suorittaminen

Kasvinsuojelututkinto suoritetaan tenttimällä. Tutkintoon voi opiskella itsenäisesti verkkomateriaalin avulla tai käymällä noin päivän kestävä koulutus. Koulutukseen osallistuminen on kuitenkin vapaaehtoista. Koulutuksia ja tutkintoja järjestävät Tukesin hyväksymät kouluttajat ympäri Suomea (Kasvinsuojeluainekouluttajien ja tutkinnon järjestäjien yhteystiedot, pdf). Koulutus ja tenttiminen ovat maksullisia. Tutkinto on henkilökohtainen ja se on voimassa viisi vuotta. JL-TUOTTEET Oy.n asiakkaille kuitenkin ilmainen.

Kasvinsuojelututkinnon voi suorittaa joko laajana tai suppeana. Laajakasvinsuojelututkinto oikeuttaa ostamaan ja käyttämään kaikkia Suomessa hyväksyttyjä kasvinsuojeluaineita. Suppea kasvinsuojelututkinto metsänhoidossapuolestaan oikeuttaa ostamaan ja käyttämään vain metsänhoidossa käytettäviä tiettyjä valmisteita. Tällaisia valmisteita ovat juurikäävän torjuntaan hyväksytyt valmisteet sekä metsätaloudessa käytettäväksi hyväksytyt glyfosaatti-valmisteet. Aiemmista kasvinsuojeluun liittyvistä koulutus- ja tutkintojärjestelmistä ja niiden kelpoisuudesta kasvinsuojeluaineiden ostossa ja ammattimaisessa käytössä löytyy lisätietoa täältä.

Kouluttaja ja tutkinnon järjestäjä Tukesin hyväksymä kouluttaja:

JL-Tuotteet Oy

Jussi Lyytikäinen 0400 622467


19.4.2016

Kemera-lain ja metsätuholain muutokset tulevat voimaan 18.4.2016

Kestävän metsätalouden rahoituslain eli Kemera-lain ja metsätuholain muutokset  vahvistetaan presidentin esittelyssä 8.4.2016. Lakimuutokset tulevat voimaan 18.4.2016.

Kemera-lain keskeiset muutokset:

 • Juurikäävän torjunta jää pois tuen piiristä.
 • Terveyslannoitus jää pois tuen piiristä lukuun ottamatta suometsän hoidon yhteydessä tehtävää tuhkalannoitusta ja boorilannoitusta.
 • Nuoren metsän hoidon tuen myöntämisen edellytyksiä täsmennetään: nuoren metsän hoitotyön ja taimikon varhaishoidon tuki voidaan maksaa enintään ennen työn aloittamista tehdyssä hakemuksessa ilmoitetulle hoitotyön pinta-alalle. Mahdolliselle lisäalueelle tuki on haettava erikseen ennen työn aloittamista.
 • Kun käytettävissä oleva myöntämisvaltuus on loppumassa, maa- ja metsätalousministeriö voi määrätä Metsäkeskuksen hylkäämään hakemukset, jotka saapuvat ministeriön päätöksen julkaisemisen jälkeen.
 • Hankintalain kynnysarvoja pienempien hankintojen kilpailuttamista koskevaa säännöstä täsmennetään.

Metsätuholain muutos

 • Juurikäävän torjunta tulee hakkuuoikeuden haltijan velvollisuudeksi.

Hakemusten käsittely lakimuutostilanteessa

Ennen 18.4.2016 Metsäkeskukseen saapuneet hakemukset käsitellään nyt voimassa olevien säännösten mukaisesti. 18.4.2016 tai sen jälkeen saapuneita hakemuksia käsitellään muuttuneen lainsäädännön mukaisesti.

Nykyisen lain mukaisten juurikäävän torjunnan rahoitushakemusten töitä on mahdollista tehdä vielä toukokuun aikana. Kaikki juurikäävän torjunnan toteutusilmoitukset tulee toimittaa Metsäkeskukselle viimeistään 31.7.2016.

Kemera-hakemusten käsittelyn tilanne Metsäkeskuksessa

Taimikon varhaishoidon, nuoren metsän hoidon ja juurikäävän torjunnan hakemuksia ja toteutusilmoituksia käsitellään saapumisjärjestyksessä. Puutteellisten asiapapereiden ja ilman päätösnumeroa saapuneiden toteutusilmoitusten käsittely kestää keskimääräistä kauemmin. Tienrakennuksen ja suometsänhoidon hankkeiden käsittely on aloitettu viikolla 14. Erityisjärjestelyjen avulla Kemera-hankkeiden käsittelyn ruuhkaa puretaan merkittävästi heinäkuuhun mennessä.

Lisätietoja

Yrjö Niskanen
hankehallinnon asiantuntija, Suomen metsäkeskus
puh. 0400 653 863
yrjo.niskanen(at)metsakeskus.fi


23.10.2015

Peitteet energiapuulle ja muulle poltettavalle materiaalille

JL-tuotteet Oy:llä on tarjolla kahta erilaista energiapuun ja muun poltettavan 

puuraaka-aineen peittämiseen soveltuvaa peitettä. Energiapuulle on tarjolla 5 

metriä leveää umpinaista peitettä ja muille poltettaville raaka-aineille 3,2 metriä 

leveää hengittävää, vettähylkivää peitettä.

Energiapuukasojen peittämiseen – 5 metriä leveä peite

-Peitemateriaali on uv-suojattua, suojan kesto 1 – 2 vuotta

-Peitteessä on 50 % kierrätysmateriaalia

-Rullassa on peitettä 400 metriä ja paino on 200 kg tai vaihtoehtoisesti 600 m ja 300 kg

-Rullassa on pahvihylsy, jonka päissä on kosteussuoja

-Peite ja hylsy voidaan hävittää hakettamalla ja polttamalla. Peite voidaan toimittaa 

 myös tarvittaessa kierrätykseen.

Hake-, puru-, kuori- ja turvekasojen peittämiseen – 3,2 metriä (kahdella rullalla n. 

6 metriä) leveää peitettä (saatavissa rajoitetusti kaudelle 2016)

-Peitteen leveys on 3,2 metriä, kaksi rulla samanaikaisesti levittämällä n. 6 metriä

-Peite on ns. ”Gore Tex” –tyyppinen, vedenpitävä ja hengittävä 

-Rullassa on peitettä 200 metriä ja painoa 35 kg 

-Peite ja hylsy voidaan hävittää hakettamalla ja polttamalla 

Tilaus- ja toimituskoot 2016 sekä niiden vaikutus hintoihin

Peitteet hinnoitellaan sovittavien kuljetusjärjestelyjen ja kertatoimitusmäärien mukaan. 

5 – metrinen energiapuupeite, 400 ja 600 metrin rullat 

-Vaihtoehdot: 

 •  Asiakas maksaa kuljetuksen.

Tavara on noudettavissa Tampereelta JL-tuotteiden toimipaikasta

 • Toimituskuljetus sisältyy hintaan: 

Edullisimmillaan peiterullat ovat, kun ne toimitetaan 3 - 6 kappaleen kuljetus-/lähetyserissä

 • Pienemmissä toimituserissä hinta on korkeampi  

3,2 – metrinen hengittävä peite (peitettä saatavissa rajoitetusti kaudella 2016)

-Vaihtoehdot:

 • Asiakas maksaa kuljetuksen.

Tavara on noudettavissa Tampereelta JL-tuotteiden toimipaikasta

 • Toimituskuljetus sisältyy hintaan:

Edullisimmillaan peiterullat ovat, kun ne toimitetaan 16 - 18 kappaleen kuljetus-/lähetyserissä

 • Pienemmissä toimituserissä hinta on korkeampi 


Uusi kemera voimaan kesäkuussa

Uusi kemeralaki tulee voimaan kesäkuun alusta. Osa vanhoista työlajeista poistuu ja kaikilta hankkeilta vaaditaan ennakkosuunnitelma.

Sekä MTK että Metsäteolllisuus ry kiittelevät hallituksen ripeyttä kemeran voimaan saattamisessa sen jälkeen, kun EU näytti laille vihreää valoa. Metsänhoitotyöt olisivat hidastuneet tuntuvasti, ellei uutta lakia olisi saatu voimaan vanhan päätyttyä.

”Pitkä katkos olisi mutkistanut kevään metsänhoitotöiden toteutusta. Metsänhoitotöiden paras sesonki on juuri alkanut”, metsäjohtaja Juha Hakkarainen MTK:sta sanoo.  

Uusi kemera keskittyy metsien kasvun lisäämiseen. Tuettavia toimenpiteitä ovat taimikon varhaishoito, nuoren metsän hoito ja sen yhteydessä saatavan pienpuun kerääminen, terveyslannoitus, juurikäävän torjunta, suometsän hoito ja metsätien tekeminen.

Monimuotoisuutta ylläpitävät ympäristötukisopimukset ja metsäluonnon hoitohankkeet.

Tuki on harkinnanvaraista ja se kohdistuu yksityisille metsänomistajille. Poikkeuksena on juurikäävän torjunta, jota voidaan tukea kaikkien maanomistajien mailla lukuun ottamatta valtion metsiä. Myös metsäluonnon hoitohankkeita tuetaan omistajasta riippumatta.
 

Pakollinen suunnittelu
 

Ennen toimenpiteiden toteuttamista tuen hakijan on toimitettava rahoitushakemus Suomen Metsäkeskukselle. Terveyslannoituksen, suometsän hoidon ja metsätien tekemisen rahoitushakemukseen on liitettävä toteuttamissuunnitelma.

Taimikon varhaishoito, nuoren metsän hoito, juurikäävän torjunta sekä suometsän hoitoon liittyvä piennartien rakentaminen voidaan aloittaa ennen rahoitushakemuksen hyväksymistä. Silloin työt tehdään tuen saajan omalla riskillä.

Taimikon varhaishoitoon myönnetään tukea 160 euroa hehtaarille.

Nuoren metsän hoidon tuki on 230 euroa hehtaarilta. Jos toimenpiteen yhteydessä kerätään pienpuuta, nousee tuki 450 euroon.

Tuet ovat samansuuruisia koko maassa. Se on herättänyt närää Pohjois-Suomessa. Työllisyysehtoisen kemeratuen päättyminen saattaa viedä työt kymmeniltä metsureilta.

Kemeratuen tarve metsänhoidollisiin toimenpiteisiin ja tieverkostoon on noin 68 miljoonaa euroa. Lisäksi ympäristötukeen ja metsäluonnon hoitohankkeisiin vuotuinen määrärahan tarve on noin kuusi miljoonaa euroa.
 

Jarmo Palokallio MT 18.05.2015


Kestävän metsätalouden tukijärjestelmä voidaan saada voimaan ilman katosta.

Euroopan komissio hyväksyi perjantaina Suomen kestävän metsätalouden tukijärjestelmän.

Kestävän metsätalouden rahoitusjärjestelmän eli niin kutsutun kemeran voimaantulosta sekä tukiehdoista ja tuen määristä säädetään erillisellä valtioneuvoston asetuksella. Ministeriön tavoitteena on saada laki voimaan kesäkuun alussa, Maa- ja metsätalousministeriö tiedottaa.

Nykyinen kemeralaki päättyy kesäkuun lopussa. Sen mukaiset rahoitushakemukset on pitänyt toimittaa Suomen metsäkeskukseen 17.4.

Uusi kemera-tukijärjestelmä tulee vastaamaan pääosin nykyistä lainsäädäntöä. Tukea myönnetään jatkossakin nuoren metsän hoitoon ja sen yhteydessä syntyvän pienpuun keräämisenn,. terveyslanoitukseen, juurikäävän torjuntaan, suometsän hoitoon, metsäteihin, metsäluonnon hoitoon ja ympäristötukisomuksiin. Uutena tukimuotona otetaan käyttöön taimikon varhaishoito.

Uudessa kemeralaissa töiden jälkirahoitteisuus ei ole enää mahdollista. Kaikista työlajeista pitää tehdä metsäkeskukseen rahoitushakemus etukäteen ennen työn aloittamista.

AURA PILKAMA  MT.  25.04.2015

KEMERA-tuki poistui kannoilta 

  Eduskunnan kiivas haketukikeskustelu ei käsitellyt lainkaan sitä mahdollisuutta, että laajamittainen biomassan polttaminen lämmöksi ja sähköksi ei olekaan päästöneutraalia, ei IPCC:n eikä ehkä myöskään EU mielestä.

Päästöneutraalius nousi esille muutama vuosi sitten, kun Suomen ympäristökeskuksen tutkijat laskivat kantojen polton olevan yhtä hiilenmustaa lämmön ja sähkön tekemistä kuin saksalaisen ruskohiilen poltto EU:n edistyksellisemmässä uusiutuvan energian maassa. Muu biomassa sai lievemmän tuomion.

Metla hermostui, ja poliitikot hermostuivat. Kun vuosia laskettiin riittävästi eteenpäin, niin olihan kantojen poltto toki päästöneutraalia.
Biomassan päästöneutraalius lyhyellä aikavälillä on kuitenkin poliittinen päätös. Se on varmaa, että Suomen mahdollinen laajamittainen kantojen poltto energiaksi vuoteen 2050 mennessä ei edistä maailman hiilidioksidipäästöjen vähentämistä.

Toinen asia on, kuinka suuri tarve tähän on. Kiinahan on jo ilmoittanut, että sen päästöt tulevat vain kasvamaan ainakin vuoteen 2030 asti.

Lähde: Talouselämä

Puuta riittää uusille tehtaille

Metsien kestävä hakkuukertymä on noussut 81 miljoonaan kuutiometriin ja 
jatkaa kasvuaan. Siitä riittää puuta kaikille uusille sellutehdashakkeille,

Valtakunnan metsien tuore inventointi kertoo ilosanomaa puun riittävyydestä huolehtiville. Metsien puumäärä on paisunut 2,4 miljardiin kuutioon ja uutta puuta kasvaa vuosittain lähes 106 miljoonaa kuutiota.
Luonnonvarakeskuksen (Luke) erikoistutkijan Kari T. Korhosen mukaan kasvua kiihdyttää metsien varttuminen. Nuoret metsiköt ovat järeytyneet kovakasvuisiksi harvennusmetsiksi.
Osa kasvun lisäyksestä selittyy ojitusten tuomalla lisäkasvulla, mutta etenkin pohjoisessa suuri osa kiitoksesta kuuluu 60-luvulla tehostetulle metsänhoidolle. Silloin uudistetut metsät ovat nyt hyvässä kasvussa.

Puuta riittää
Viime vuosina metsäteollisuus on käyttänyt vuosittain 53 miljoonaa kuutiometriä kotimaista puuta. Hakkuut ja luontainen poistuma on ollut noin 72 prosenttia kasvusta.
Metsäteollisuuden investointisuunnitelmat lisäävät toteutuessaan puunkäyttöä jopa 14 miljoonalla kuutiolla. Luken mukaan hakkuita voidaan kasvattaa kestävästi uutta kysyntää vastaavasti.
Metsistä voitaisiin hakata jo nyt kansallisen metsästrategian vuodelle 2025 asetettu vuotuinen 80 miljoonan kuution tavoite.

Kuusesta etelässä ylitarjontaa
Vaikka puuta on, ongelmiakin riittää. Luke ei ota kantaa siihen, miten ja millä hinnalla teollisuuden mahdollisesti tarvitsema puumäärä saadaan metsistä liikkeelle. Odotettavissa kuitenkin on, että hakkuiden lisäys hilaa myös kantohintoja nykyistä korkeammalle.
Myös tarjolla olevien puutavaralajien ja teollisuuden tarpeiden yhteensovittamisessa riittää pohdittavaa. Professori Tuula Packalenin mukaan uudet investoinnit ovat silti karkeasti laskien kohdallaan hakkuumahdollisuuksiin nähden.
Etelässä ongelmana on löytää harvennuskuuselle riittävästi käyttöä. Siitä uhkaa tulla ylitarjontaa.
”Etelä-Suomessa osa havukuitupuun lisäyksestä olisi kuusikuitua”, sanoo Packalen.
Myös mäntytukille pitäisi löytyä uutta käyttöä, sillä tukkia kertyy lisää, kun havukuitupuun hakkuita kasvatetaan

MTK ihmetteli ajoitusta
VMI:n tulosten julkaisutilaisuudessa tutkimuspäällikkö Erno Järvinen MTK:sta muistutti, että tällä hetkellä suurin paine metsien ja metsävarojen seurannalle tulee Brysselin suunnasta. Siellä pohditaan entistä tiukemmin metsien ilmastoroolia ja biomassan kestävyyttä.
”Luotettavan ja kattavan metsätiedon tarvetta ei voi tarpeeksi korostaa, jotta politiikka perustuisi faktoille eikä väitteille.”
Järvinen linjasi MTK:n tavoitteiksi aktiivisen metsänomistamisen edistämisen ja hakkuumahdollisuuksien kasvattamisen.
MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila kiinnitti samaan aikaan Facebookissa huomiota VMI:n sinänsä hyvien uutisten julkaisuajankohtaan.
”Lykättiinkö tietoa puuvarojen ja hakkuumahdollisuuksien kasvusta, kunnes hallitus sai suhmuroitua energiapuulakinsa?” kyseli Marttila.

JARMO PALOKALLIO MT


Kemera –tukijärjestelmä lähetetty notifioitavaksi komissioon

Nykyjärjestelmän mukaisten rahoitushakemusten viimeinen jättöpäivä metsäkeskukseen on 17.4.2015

Tasavallan presidentti vahvisti 23.1.2015 uuden kestävän metsätalouden rahoituslain eli Kemera-lain. Laki on määräaikainen ja se on voimassa vuoden 2020 loppuun. Uusi Kemera-tukijärjestelmä voidaan ottaa Suomessa käyttöön vasta kun Euroopan komissio on hyväksynyt sen. Tukijärjestelmä on lähetetty 20.2.2015 hyväksyttäväksi eli notifioitavaksi komission maatalouspääosastolle. Tavoitteena on, että komissio hyväksyisi Suomen esityksen tukijärjestelmäksi lähikuukausina, jotta se saadaan voimaan viimeistään 1.7.2015 lähtien.


Nykyisen Kemera-järjestelmän rahoitushakemusten viimeinen jättöpäivä on 17.4.2015


Nykyisiä Kemera-tukia voidaan myöntää kesäkuun 2015 loppuun asti voimassaolevan lain nojalla. Metsäkeskus ei voi myöntää nykyisen lain nojalla rahoitusta enää 30.6.2015 jälkeen. Myönnettyjen tukien ja lainavarojen maksatus voi kuitenkin jatkua vuoden 2019 loppuun asti.


Rahoitushakemukset tulee toimittaa Suomen metsäkeskukselle viimeistään 17.4.2015 mennessä ja niistä annetaan päätökset viimeistään 30.6.2015 mennessä. Myös kaikki hankkeiden toteuttamiseen tarvittava lisärahoitus on haettava metsäkeskukselta 17.4.2015.


Uuden tukijärjestelmän sisältö


Uuden Kemeran nojalla on tarkoitus myöntää tukea alla lueteltuihin työlajeihin. Tukitasoista ja eräistä tukien ehdoista säädetään valtioneuvoston asetuksella ja hakemusten ja ilmoitusten sisällöstä maa- ja metsätalousministeriön asetuksella. Asetukset tulevat lausuntokierrokselle maaliskuussa. Kaikki työlajit ja niille esitetyt tukitasot ja tukien yksityiskohtaisemmat ehdot edellyttävät komission hyväksyntää, joten alla esitetyt tukitasot ovat alustavia ja niihin voi tulla käsittelyn kuluessa muutoksia. Tukitasoiksi on esitetty:

 • Taimikon varhaishoitoon 160 €/ha
 • Nuoren metsän hoitoon 230 €/ha
 • Nuoren metsän hoidon tuki on 450 €/ha jos hoitotyön yhteydessä poistetut rungot (vähimmäismäärä) kerätään pois kohteelta
 • Juurikäävän torjuntaan 75 €/ha
 • Suometsän hoitoon 40-70% hankkeen kokonaiskustannuksista
 • Metsätien perusparannukseen 40-60% hankkeen kokonaiskustannuksista
 • Uuden metsätien tekemiseen 30-50 % hankkeen kokonaiskustannuksista
 • Metsän terveyslannoitukseen 40 % hankkeen kokonaiskustannuksista
 • Ympäristötukisopimuksiin ja metsäluonnonhoitotöihin (tuki määräytyy erikseen kohteen mukaan)


Kaikkien edellä mainittujen työlajien ja niille esitettyjen tukitasojen tulee saada komission hyväksyntä. Niissä työlajeissa, joissa tukitaso on porrastettu maantieteellisesti, tukivyöhykkeet olisivat samat kuin metsälain toimeenpanoa varten määritetyt eteläinen, keskinen ja pohjoinen Suomi.


Uutta on se, että jatkossa kaikista rahoitettavista toimenpiteistä on tehtävä hakemus ennen työn aloittamista. Hankkeiden suunnittelun ja toteutusselvityksen kustannukset sisältyvät jatkossa hankkeen kokonaiskustannuksiin.


Uudistuksen myötä Kemeran nykymuotoinen energiapuun korjuutuki päättyy. Tukea ei myönnetä jatkossa myöskään metsänuudistamiseen, pystykarsintaan, kantojen nostoon eikä kokeilu- ja selvitystoimintaan. 


              Vuoden 2015 kantokäsittely ja vanha KEMERA-laki

Saimme Metsäkeskukselta seuraavanlaista tietoa vuoden 2015 kantokäsittelystä:

-Nykyisestä KEMERA:sta ei voida rahoittaa kantokäsittelyjä tulevana torjuntakautena.Toiveissa on, että uusi laki tulee voimaan 1.7.2015. Sen perusteella voidaan jälleen rahoittaa, kunhan hakemus on jätetty Metsäkeskukseen ennen työn aloittamista. Jälkirahoitteisia hankkeita ei tulevassa KEMERA:ssa ole

-Nykyisen lain mukaiset hakemukset tulee toimittaa Metsäkeskukseen viimeistään 17.4.2015. Juurikäävän torjuntaan tukea haetaan nykyisessä laissa vasta työn tekemisen jälkeen

-Eli tiivistettynä 1.5.2015-30.6.2015 välisenä aikana aloitetulle torjuntatyölle ei voida tukea myöntää

-Jos lain voimaantulo viivästyy, niin tueton kausi muodostuu luonnollisesti pidemmäksi

-Suomen Metsäkeskus- 


Tilaa tai kysy lisätietoja!

Asiani on

Kerro meistä kavereillesi

Pesuaineet saat nyt myös JT-Tuotteet Oy:n verkkokaupasta!